Υπόβαθρο του προγράμματος

Η κακομεταχείριση παιδιών επηρεάζει όλες τις κοινωνικές τάξεις και εθνικότητες, και παρουσιάζει μια σειρά χαρακτηριστικών, όπως η ηλικία του θύματος, ο τύπος και η σοβαρότητα της βίας, το πλαίσιο όπου λαμβάνει χώρα και η σχέση ανάμεσα στο θύμα και τον δράστη. Το φαινόμενο αυτό είναι δύσκολο να εντοπίζεται και να παρακολουθείται, λόγω των πολιτισμικών μηχανισμών ελαχιστοποίησης και άρνησής, καθώς συμβαίνει κυρίως στην οικογένεια (ΠΟΥ, 2002).

Η κακοποίηση είναι συχνά επαναλαμβανόμενη και τα παιδιά λαμβάνουν προστασία και φροντίδα για κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική αποκατάσταση με καθυστέρηση σε μεταγενέστερο στάδιο. Τα παιδιά θύματα συχνά αρνούνται τις τραυματικές εμπειρίες, δεν τις εκφράζουν και δεν τις επεξεργάζονται. Κλινικά στοιχεία και έρευνες έχουν δείξει ότι η βία έχει βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία, επισημαίνοντας πώς οι σωματικές και ψυχολογικές βλάβες απαιτούν έγκαιρη, ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη θεραπεία (βλέπε “ACE – Adverse Childhood Experience Study” – μία από τις πρώτες επιδημιολογικές μελέτες που οδήγησαν σε ενδιαφέροντα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις συνδέσεις μεταξύ των τραυματικών εμπειριών στην παιδική ηλικία και της σωματικής και ψυχικής υγείας κατά την ενηλικίωση).

Υπάρχει ανάγκη για καλύτερη ενσωμάτωση των υπηρεσιών υγείας (θεσμικών και άλλων), των κοινωνικών υπηρεσιών, των σχολείων και των μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, των δικαστικών και των αστυνομικών αρχών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που εστιάζουν στην προστασία των παιδιών και των εφήβων. Επί του παρόντος, κάποια εμπόδια παρεμποδίζουν την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού μηχανισμού από την αναφορά του περιστατικού βίας και τη διεξαγωγή εκτίμησης και καθ ‘όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων προστασίας / θεραπείας και δικαστικών διαδικασιών που εμπλέκουν τα παιδιά θύματα.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα PROCHILD έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της βίας ενάντια στα παιδιά. Το πρόγραμμα θα διαχειριστεί προβλήματα σχετικά με την υποαναφορά των περιστατικών κακοποίησης και τον κατακερματισμό των υπηρεσιών και θα επιδιώξει την εφαρμογή μιας κοινής προσέγγισης, βασισμένης στις συμπληρωματικές δεξιότητες των επαγγελματιών και στο βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.