PROCHILD VERKKOSIVUT AVAUTUVAT

”TURVAA LAPSILLE JA OSAAMISTA AMMATTILAISILLE”

Väkivaltaa kohdanneiden lasten auttamiseen ja tukemiseen monialaisen yhteistyön keinoin tähtäävän PROCHILD-hankkeen (2018−2020) verkkosivut on nyt avattu osoitteessa https://www.prochildproject.org. PROCHILD-hankkeen verkkosivujen kautta jaetaan tietoa hankkeessa tehdystä työstä. Verkkosivusto tulee sisältämään esimerkiksi uutisia, blogikirjoituksia, projektin tuloksia kuten raportteja, politiikkasuosituksia sekä tietoa tapahtumista, työpajoista ja koulutustilaisuuksista
Hanke toteutetaan kuuden Euroopan maan yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina toimii Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Italia) ja yhteistyökumppaneina seuraavat tahot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Suomi), La Voix De L’enfant (Ranska), The Iars International Institute (Iso-Britannia), Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen (Saksa), Institouton Ygeias Tou Paidiou, (Kreikka). Suomessa hankkeen käytännön työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä THL:n koordinoiman Lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman kanssa (www.thl.fi/lastenturvallisuusohjelma). Hankkeen osarahoittajana on Euroopan komission perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma.
Yhtenä keskeisenä tavoitteena hankkeessa on luoda monialaisen yhteistyön malli eri alojen ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Hanke pyrkii ratkaisemaan tiedonkulun puutteisiin ja palveluiden hajanaisuuteen liittyviä ongelmia sekä yhtenäistämään palveluita etsimällä yhteisiä toimintatapoja, jotka pohjautuvat ammattilaisten toisiaan täydentävään osaamiseen ja lapsen etuun.
Hankkeessa tavoitteena on myös vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutuksen ja poliisitoimen sekä oikeuslaitoksen ammattilaisten osaamista lapsiin kohdistuvan väkivallan varhaisesta havaitsemisesta ja siihen liittyvistä yhteistyön malleista. Tarkoituksena on myös lisätä tietoisuutta väkivallan eri muodoista sekä keinoista avun ja tuen antamiseen.
Sekä eri alojen ammattilaiset että opiskelijat voivat vapaasti hyödyntää verkkosivuille hankkeen myöhemmässä vaiheessa tuotettavia verkko-oppimismateriaaleja, joita ovat esimerkiksi:
1)Verkkokurssi, joka sisältää harjoitustehtäviä ja tapausesimerkkejä
2) Toimintamalleja lapsiin kohdistuvan väkivallan varhaiseen havaitsemiseen ja puuttumiseen sekä avun antamiseen
3) Tutkimustuloksia hyvistä monialaisista yhteistyökäytännöistä, vanhempien mielenterveyden vaikutuksista lapsiin kohdistuvan väkivallan ilmenemiseen, tavoista tunnistaa varhain väkivaltaa kohdanneet lapset ja väkivaltaa kohdanneiden lasten riskeistä sairastua psykoosiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *