> lasten kaltoinkohtelun ja lapsiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan liittyvien palveluiden integroinnin ja monialaisuuden vahvistaminen kehittämällä integroitu, yhteinen toimintamalli, joka on muokattavissa ja siirrettävissä erilaisiin yhteyksiin EU:n eri jäsenvaltioissa ja joka perustuu parhaiden käytäntöjen ja konkreettisten tarpeiden arvioimiselle

> lapsiuhrien suojelusta ja oikeudellisista menettelyistä vastaavien ammattilaisten osaamisen kehittäminen parantamalla yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden, poliisin, asianajajien ja oikeusviranomaisten välillä

> sellaisten paikallisten ja kansallisten käytäntöjen täytäntöönpano, joilla edistetään lasten kaltoinkohtelun ja lapsiin kohdistuvan väkivallan varhaiseen havaitsemiseen, siitä ilmoittamiseen ja lapsiuhrien suojeluun liittyvän integroidun toimintamallin käyttöönottoa

> lapsiuhrien suojelu- ja hoitojärjestelmien kehittäminen siten, että asianomaiset osallistuvat aktiivisesti nykyisten palveluiden arviointiin

> perheiden, lasten ja nuorten, koulujen henkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön, poliisin ja oikeusviranomaisten tietoisuuden lisääminen koskien väkivallan, hyväksikäytön ja laiminlyönnin määrittelyä ja sitä, miten tällaisissa tilanteissa voi antaa tai saada tukea

> keskustelun käynnistäminen lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvien tietojen analysoimiseen ja toimintakäytäntöjen luomiseen tähtäävän epidemiologisen rekisterin perustamiseksi Italiaan